Przewóz zwłok

Zakład Pogrzebowy Animus zapewnia także w swojej kompleksowej ofercie usługi transportu Zmarłych. Dzięki pełnemu i profesjonalnemu wsparciu naszego personelu mogą Państwo liczyć na sprawne wykonanie przewozu Zmarłych. Dotyczy to zarówno przewozu na krótkie odległości – jak to ma miejsce w przypadku eksportacji czyli transportu ciała Zmarłego z miejsca zgonu do chłodni – jak i w przypadku przewozu na dłuższych trasach.

Oprócz eksportacji oraz przewozów Zmarłych w czasie uroczystości pogrzebowych, zapewniamy również transport ciał i prochów – zarówno w kraju do dowolnej miejscowości, gdzie możemy zorganizować pogrzeb, jak i poza jego granicami.

przewóz zwłok