Ceremonie świeckie

Zakład Pogrzebowy Animus zawsze przestrzega najwyższych zasad moralnych i etycznych obowiązujących w branży funeralnej tak, aby Rodziny mogły mieć pewność, że oni i ich Bliscy Zmarli będą traktowani z najwyższym szacunkiem. Zaufanie, którym jest obdarzana nasza firma to potwierdzenie wierności naszej misji.

Pracownicy zakładu pogrzebowego z Grudziądza to doświadczeni specjaliści, którzy są uważni i empatyczni. Wiemy dobrze, że każda Rodzina jest wyjątkowa: ma swoją historię i tradycję. Są to elementy o ogromnym znaczeniu i dlatego muszą być zawsze podkreślone oraz przestrzegane podczas organizacji pogrzebu.

Zakład Pogrzebowy Animus przykłada dużą wagę do podkreślenia – w czasie organizacji i samej ceremonii – wyjątkowości zmarłego: indywidualności jego osobowości, przejawiającej się w różnych szczegółach na drodze jego życia.

Pogrzeby świeckie

Pożegnania świeckie to montaże słowno – muzyczne rozbudowane w zależności od ilości wiadomości, które rodzina przekaże nam na temat zmarłego. Gdyby rodzina sobie życzyła, zaprosimy do współpracy profesjonalnego Mistrza Ceremonii. Osoba taka – zwana też laudatorem – przygotowuje i może odczytać mowę pogrzebową, dba o przebieg całej uroczystości i wszystkie jej detale. Mistrz ceremonii pogrzebowej nadaje odpowiedniej powagi uroczystości, przedstawiając w sposób wyjątkowy Osobę Zmarłą. Dzięki temu uczestnicy pogrzebu mogą przeżyć ceremonię żałobną jako ukoronowanie życia Zmarłego uroczystością, która – niczym ostatni akord – wieńczy jego ziemską drogę.

Animus z Grudziądza może na Państwa życzenie przygotować kompleksowo ceremonię żałobną o charakterze świeckim. Zachęcamy do kontaktu w celu uzgodnienia szczegółów.

ceremonia świecka